Anděl Serafin

Když jsem kreslila tuto mandalu, byla jsem vedená svými Anděli. Tento Anděl na obrázku symbolizuje Jednotu, Celek, Harmonii, Jing-Jang.

Vše je obsaženo ve Všem a ve Všem je obsaženo Vše. Není žádné oddělenosti. Jediné co je, je všeobjímající Jednota. My tvoříme Celek a Celek tvoří nás. My jsme buňkou planety Země, planeta Země je buňkou Galaxie, Galaxie je buňkou Vesmíru a Vesmír je buňkou NadVesmíru.

Pokračovat ve čtení „Anděl Serafin“

Energie – Solar

Tato mandala zobrazuje energii, kterou máme každý v sobě. Každý máme jinou, ale každý ji máme uprostřed těla. Ve středu těla. V solar plexu. Je to náš nádherný zdroj síly.

Dívejte se 5 minut na tuto mandalu a vnímejte, jak se vám nabíjí energie ve středu těla. Jak se točí a rozpíná do celého těla a dál. Jak se rozpíná do prostoru kolem vás. Je to vaše tvůrčí síla. Vaše životní síla. Je to síla, ze které jste byli stvořeni.

Pokračovat ve čtení „Energie – Solar“